עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים מחפש קבצים במחשב

מחפש קבצים במחשב

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 01 יולי 2010, 13:18
הודעות: 66
פורסם: 01 יולי 2010, 17:23
שם הקוד: חיפוש קבצים במחשב.. Files searcher
יוצר: Arthas
גירסא: v1.0
תיאור: זהו דיאלוג שמאפשר לך לחפש קבצים במחשב .. בדיוק כמו מה שיש בווינדווס -> חיפוש.
הפעלה: לשים את הקוד ברימווט (Alt + R), מקש ימיני -> Files Searcher. לכתוב חלק מהשם של מה שתרצו לחפש .. לבחור תיקיה וללחוץ Search
דרישות: MDX - תוסף למירק שמאפשר לדיאלוגים בעיקר להיראות טוב יותר וחדשני יותר. לשים את קבצי הMDX בתיקיה של המירק.
תמונה:
תמונה
קוד:
; ——————————————————————————————————————————————— ;
; Files searcher v1.0 by Arthas
; ——————————————————————————————————————————————— ;

dialog fsearch {
  title "Files searcher"
  size -1 -1 271 172
  option dbu
  text "Files searcher", 1, 1 10 269 8, center
  text "Some or all of the file name:", 2, 7 32 69 8
  edit "", 3, 80 30 86 12, autohs
  text "Search in:", 4, 7 52 25 8
  button "Select folder", 5, 38 50 37 12
  edit "", 6, 80 50 86 12, autohs
  button "Search", 7, 199 30 40 16
  text "If you want to search in all folders, select the hard drive where you want to search.", 8, 7 65 205 9, disable
  list 9, 6 79 258 86, size
  text "By Arthas", 10, 2 2 25 8, disable
  radio "Open folder", 11, 199 48 50 8
  radio "Open file", 12, 199 56 50 8
}
on *:dialog:fsearch:*:*:{
  if ($devent == close) { .timerfsearch $+ * off }
  if ($devent == init) { if ($exists(mdx.dll)) && ($exists(views.mdx)) { did -c $dname $iif(%openfile,12,11) | unset %sdir | dll mdx.dll MarkDialog $dname | dll mdx.dll SetControlMDX 9 listview report grid nosortheader rowselect flatsb > views.mdx | did -i $dname 9 1 headerdims 120 265 105 | did -i $dname 9 1 headertext File name $chr(9) Location $chr(9) Size } | else { noop $input(MDX IS NEEDED - YOU HAVE TO INSTALL MDX: $+ $crlf $+ http://www.planetnana.co.il/arthason/mdx.rar $crlf $+ or $crlf $+ http://www.f2h.co.il/5850351681001 $crlf $+ Put mdx files in the mirc dir ->> $crlf $+ $mircdir $crlf $str($crlf $+ 5 seconds for starting download MDX !,5),o,MDX ERROR) | dialog -x $dname $dname | .timer 1 4 url -an http://www.planetnana.co.il/arthason/mdx.rar } }
  if ($devent == sclick) {
    if ($did == 5) { var %dir = $sdir(c:\) | $iif(%dir,did -ra $dname 6 %dir) }
    if ($did == 7) && ($did(3)) && ($did(6)) { .timerfsearch $+ * off | .timerfsearchh 1 1 did -r $dname 9 | var %file 1,%tmrs $r(1,300) | while (%file < 100) && ($findfile($did(6),* $+ $did(3) $+ *,%file)) { .timerfsearchh $+ %file 1 2 .timerfsearch $+ %file -m 1 %tmrs did -a $dname 9 $gettok($v1,$numtok($v1,92),92) $chr(9) $left($v1,$calc($len($v1) -1- $len($gettok($v1,$numtok($v1,92),92)))) $chr(9) $showsize($$file($v1)) | %tmrs = $calc(%tmrs + $r(1,$iif(%file > 35,8,25)) * %file) | inc %file } }
    if ($did == 11) && ($did(11).state) { unset %openfile }
    if ($did == 12) && ($did(12).state) { inc %openfile }
  }
  if ($devent == dclick) && ($did == 9) && ($did(9).seltext) { var %fil = $right($gettok($remove($v1,0 +fs 0 0 0,+fs 0 0 0),1,9),-1) | run $left($gettok($remove($v1,0 +fs 0 0 0,+fs 0 0 0),2,9),-1) $+ \ $+ $iif(%openfile,%fil) }
}

menu * {
  Files searcher:dialog -m fsearch fsearch
}
alias showsize {
  if ($1 < 1024) return $+(0.,$left($1,4),KB)
  else { var %TB = $int($calc($1 /1099511627776)),%GB = $int($calc($1 /1073741824 - %TB *1024)),%MB = $int($calc($1 /1048576 - (%GB *1024 + %TB *1048576))),%KB = $int($calc($1 /1024 - (%TB *1073741824 + %GB *1048576 + %MB *1024))) | return $iif(%TB,$v1 $+ TB) $iif(%GB,$v1 $+ GB) $iif(%MB,$v1 $+ MB) $iif(%KB,$v1 $+ KB) }
}
תמונה

הצטרף: 29 יוני 2010, 16:13
הודעות: 111
פורסם: 02 יולי 2010, 07:09
קוד נחמד ביותר.
כמה הערות:
  • יש לך הרבה שטחים מתים בדיאלוג
  • כל הקטע של ה-open folder/file אמור להיות בלחצן ימני ודאבל קליק יפתח את הקובץ הנלחץ.
  • מחוץ לשלושת הפרטים שאותם שמת ב-listview, אני חושב שיש עוד פרטים חשובים כמו: Date created, Date modified
  • אני חושב שאין אפשרות לחפש בכל הכוננים בו זמנית, צריכה להיות אפשרות כזאת.

    בהצלחה :)

הצטרף: 01 יולי 2010, 14:38
הודעות: 77
פורסם: 02 יולי 2010, 16:16
הייתי רוצה להוסיף משהו לדברים שאוהד ציין כשאתה עושה את כל מה שהוא אמר בהערה השלישית של ה date וכל זה תעשה שיהיה איזה כפתור או combo או משהו שאתה יכול להוסיף/להסיר אפשרויות

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 09 יולי 2010, 12:39
;) יפה מאוד
תמונה


חזור אל סניפטים

cron