עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים Infoline

Infoline

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

Ventox
משתמש רשום
Infoline
הצטרף: 01 יולי 2010, 12:45
הודעות: 28
פורסם: 12 יולי 2010, 17:12
שם הקוד: Infoline
יוצר: Ventox
גירסא: 1.0
תיאור: Infoline פשוט.
הפעלה: קליק ימני Infoline by Ventox
תמונה:
תמונה

dialog Infoline {
  title "Infoline by Ventox [/i]"
  size -1 -1 175 94
  option dbu
  list 1, 1 2 142 40, size
  button "Add", 2, 144 3 30 12
  button "Rem.", 3, 144 16 30 12
  button "Clear", 4, 144 29 30 12
  box "Infolines", 5, 2 43 172 50
  list 6, 4 51 140 39, size
  button "Add", 7, 146 52 25 12
  button "Rem.", 8, 146 65 25 12
  button "Clear", 9, 146 78 25 12
}
alias i { if (!$dialog(Infoline)) dialog -m Infoline Infoline }
on *:Dialog:Infoline:init:*: {
  var %x = 1
  while ($ulist(*,Infoline,%x)) { did -a $dname 1 $ifmatch $iif($ulist(*,Infoline,%x).info,( $+ $ulist(*,Infoline,%x).info $+ )) | inc %x }
}
On *:Dialog:Infoline:sclick:*: {
  if ($did == 8) && ($did($dname,6).seltext) {
    var %i = $replace($replace($did($dname,6).seltext,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189))
    var %h = $replace($replace($gettok($did($dname,5),3,32),$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189))
    var %x = 1
    while ($ini(Infos.ini,%h,%x)) {
      if ($readini(Infos.ini,%h,$ini(Infos.ini,%h,%x)) == %i) { did -d $dname 6 %x | .remini -n Infos.ini %h $ini(Infos.ini,%h,%x) }
      inc %x
    }
  }
  if ($did == 9) {
    var %Sure = $input(Aure you sure clear all Infoline for this user?,y,Aure you sure clear all Infoline for this user?)
    if (%Sure == $true) {
      did -r $dname 6
      var %h = $replace($replace($gettok($did($dname,5),3,32),$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189))
      .remini -n Infos.ini %h
      .write Infos.ini $chr(91) $+ %h $+ $chr(93)
    }
  }
  if ($did == 7) { var %I = $input(Type Infoline,e,Type Infoline) | if (%i) { var %h = $replace($replace($gettok($did($dname,5),3,32),$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189)) | .writeini -n Infos.ini %h $r(2,99999) $replace($replace(%i,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189)) | did -a $dname 6 %I } }
  if ($did == 1) && ($did($dname,1).seltext) {
    if ($did($dname,5) !== Infoline(s) for: $ifmatch) { did -ra $dname 5 Infoline(s) for: $did($dname,1).seltext }
    var %x = 1
    did -r $dname 6
    var %h = $replace($replace($did($dname,1).seltext,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189))
    while ($ini(Infos.ini,%h,%x)) {
      did -a $dname 6 $replace($replace($readini(Infos.ini,%h,$ini(Infos.ini,%h,%x)),$chr(190),$chr(91)),$chr(189),$chr(93))
      inc %x
    }
  }
  if ($did == 3) && ($did($dname,1).seltext) { did -r $dname 6 | .ruser Infoline $gettok($did($dname,1).seltext,1,32) | .remini -n Infos.ini $replace($replace($gettok($did($dname,1).seltext,1,32),$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189)) | did -d $dname 1 $did($dname,1).sel }
  if ($did == 2) {
    var %Mask = $input(Type Mask? (Nick/Address ...),e,Type Mask? (Nick/Address ...))
    if (%Mask) {
      var %I = $input(Type Infoline,e,Type Infoline)
      if (%i) {
        if ($level(%Mask) !== Infoline) { .auser Infoline %Mask | did -a $dname 1 %Mask }
        var %h = $replace($replace(%mask,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189))
        .writeini -n Infos.ini %h $r(2,99999) $replace($replace(%i,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189))
        did -ra $dname 6 $replace($replace(%i,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189))
        did -ra $dname 5 Infoline(s) for: %Mask
        var %x = 1
        did -r $dname 6
        while ($ini(Infos.ini,%h,%x)) {
          did -a $dname 6 $replace($replace($readini(Infos.ini,%h,$ini(Infos.ini,%h,%x)),$chr(190),$chr(91)),$chr(189),$chr(93))
          inc %x
        }
      }
    }
  }
  if ($did == 4) {
    var %Sure = $input(Aure you sure clear all Infoline?,y,Aure you sure clear all Infoline?)
    if (%Sure == $true) { did -r $dname 1 | var %x = 1 | while ($ulist(*,Infoline,1)) { .ruser Infoline $ifmatch | inc %x } }
  }
}
On Infoline:join:#: {
  var %z = $replace($replace($maddress,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189))
  var %r = $r(1,$ini(Infos.ini,%z,0))
  var %C =  $+ $r(2,13) | msg # %C $+ R14andom %C $+ I14nfoline %C $+ F14or %C $+ $left($nick,1) $+ 14 $+ $mid($nick,2,$calc($len($nick) -2)) $+ %C $+ $right($nick,1) 14[ $+ %C $+  $+ %r $+ 14/ $+ $ini(Infos.ini,%z,0) $+ ]: $replace($replace($readini(Infos.ini,%z,$ini(Infos.ini,%z,%r)),$chr(190),$chr(91)),$chr(189),$chr(93)) ( $+ %C $+ V14entox@ $+ %C $+ S14cript)
}
menu nicklist,query {
  Infoline
  .Add Infoline {
    var %Mask = $input(Type Mask? (Nick/Address ...),e,Type Mask? (Nick/Address ...),$iif($address($$1,2),$ifmatch,$$1))
    if (%Mask) {
      var %I = $input(Type Infoline,e,Type Infoline)
      if (%i) { if ($level(%Mask) !== Infoline) .auser Infoline %Mask | var %h = $replace($replace(%mask,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189)) | .writeini -n Infos.ini %h $r(2,99999) $replace($replace(%i,$chr(91),$chr(190)),$chr(93),$chr(189)) }
    }
  }
  .Infoline { i }
}
menu channel,status {
  Infoline Dialog by Ventox { i }
}


uns
משתמש רשום
Re: Infoline
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 13 יולי 2010, 15:15
אהבתי, כל הכבוד.
תמונה

XtrAp
מנהל האתר
Re: Infoline
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 13 יולי 2010, 17:38
תודה רבה.

KaryoS
משתמש רשום
Re: Infoline
הצטרף: 13 יולי 2010, 16:40
הודעות: 37
פורסם: 13 יולי 2010, 17:39
תודה רבה

Nixxo
משתמש רשום
Re: Infoline
הצטרף: 13 יולי 2010, 18:38
הודעות: 20
פורסם: 13 יולי 2010, 18:54
תודה רבה!!
תמונה


חזור אל סניפטים

cron