עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים [פרסום] Calculator v1.0

[פרסום] Calculator v1.0

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 16 יולי 2010, 08:40
הודעות: 9
פורסם: 26 יולי 2010, 16:26
שם הקוד: Calculator
יוצר: אני/
גירסא: v1.0.
תיאור: מחשבון עם עוד פונקציות חוץ מחישוב רגיל של + - * /
הפעלה: כמו שמפעילים מחשבון רגיל :P
כדי לפתוח את המחשבון Calc/ או כפתור ימני בכל מקום במירק
תמונה:
תמונה

menu * {
  Calculator v1.0 [/Calc] { Calc }
}

alias Calc {
  dialog -m Calc Calc
}

dialog Calc {
  title "Calculator v1.0 [/Calc]"
  size -1 -1 117 75
  option dbu
  edit "", 1, 4 3 111 12, read
  button "7", 2, 32 17 12 12
  button "8", 3, 46 17 12 12
  button "9", 4, 60 17 12 12
  button "4", 6, 32 31 12 12
  button "5", 7, 46 31 12 12
  button "6", 8, 60 31 12 12
  button "3", 5, 60 45 12 12
  button "2", 9, 46 45 12 12
  button "1", 10, 32 45 12 12
  button "0", 11, 32 59 26 12
  button ".", 13, 60 59 12 12
  button "/", 12, 74 17 12 12
  button "*", 14, 74 31 12 12
  button "-", 15, 74 45 12 12
  button "+", 16, 74 59 12 12
  button "=", 22, 88 45 12 26
  button "cos", 24, 4 31 12 12
  button "^x", 26, 18 45 12 12
  button "sqrt", 27, 18 59 12 12
  button "tan", 21, 4 45 12 12
  button "^2", 17, 18 17 12 12
  button "sin", 23, 4 17 12 12
  button "^3", 18, 18 31 12 12
  button "log", 25, 4 59 12 12
  button "(", 19, 88 17 12 12
  button ")", 20, 88 31 12 12
  button "C", 30, 102 17 12 54
}

on *:Dialog:Calc:sclick:*: {
  if ( ($did > 1) && ($did < 21) ) {
    did -a Calc 1 $did($did).text
  }
  if ($did == 22) { did -ra Calc 1 $calc($did(1)) }
  if ($did == 30) { did -r Calc 1 }
  if ($did == 27) { if ($did(1)) { did -ra Calc 1 $sqrt($did(1)) } }
  if ($did == 26) { var %x $?="Enter the power you want to use" | did -ra Calc 1 $calc($did(1)^%x) }
  if ($did == 24) { if ($did(1)) { did -ra Calc 1 $cos($did(1)) } }
  if ($did == 21) { if ($did(1)) { did -ra Calc 1 $tan($did(1)) } }
  if ($did == 23) { if ($did(1)) { did -ra Calc 1 $sin($did(1)) } }
  if ($did == 25) { if ($did(1)) { did -ra Calc 1 $log($did(1)) } }
}

TrAsKy
משתמש רשום
Re: Calculator v1.0
הצטרף: 17 יולי 2010, 16:07
הודעות: 51
פורסם: 26 יולי 2010, 17:22
אהבתי את העיצוב!

uns
משתמש רשום
Re: Calculator v1.0
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 26 יולי 2010, 18:34
חמוד מאוד, במקום SQRT כדאי לשים סימן של שורש.
תמונה


חזור אל סניפטים

cron