עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים סורק הקלונים - Clone Detection

סורק הקלונים - Clone Detection

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 12 אוקטובר 2012, 20:41
שם הקוד: Clone Detection
יוצר: לא ידוע
גרסה: 1.0
תיאור: סקריפט שסורק קלונים (שכפולים) בערוץ
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
menu channel,menubar {
 Clone Detection settings
 .$iif($group(#CloneDetect) == on,Disable,Enable) clone scan on join: {
   var %status = $iif($group(#CloneDetect) == on,Disable,Enable)
   $+(.,%status) #CloneDetect
   echo 7 -at * On join clone scanning $+(%status,d.) Users will $iif(%status == Disable,no longer,now) be scanned for clones when they join
 }
 .$iif($active ischan,Scan for clones in $active):CloneScan
}
#CloneDetect on
on *:join:#: {
 if ($address($nick,2) == $address($me,2)) halt
 if ($read(allowedhost.txt,w,$address($nick,2))) halt
 if ($ial($address($nick,2),0) > 1) {
   var %x = 1
   while (%x <= $ial($address($nick,2),0)) {
     var %clones = $iif(%clones,%clones &) $ial($address($nick,2),%x).nick
     inc %x
   }
   msg $chan [Clones Detected] %clones @ $site
 }
}
#CloneDetect end
alias CloneScan {
 if ($1 == on) {
   if ($group(#CloneDetect) == on) Echo 4 -at Clone Scanning on join is already enabled
   else {
     .enable #CloneDetect
     echo 7 -at * On join clone scanning Enabled. Users will now be scanned for clones when they join
   }
 }
 elseif ($1 == off) {
   if ($group(#CloneDetect) == off) Echo 4 -at Clone Scanning on join is already disabled
   else {
     .disable #CloneDetect
     echo 7 -at * On join clone scanning Disabled. Users will no longer be scanned for clones when they join
   }
 }
 elseif ($active !ischan) echo 4 -a ERROR: You need to scan in a channel
 else {
   who $chan
   var %nicks = $nick($chan,0), %x = 0
   while (%x <= %nicks) {
     var %host = $address($nick($chan,%x),2)
     if (%host != $address($me,2)) && (!$read(allowedhost.txt,w,%host)) {
       if ($ialchan(%host,$chan,0) > 1) && (!$istok(%clone.hosts,%host,44)) {
         var %y = 1, %clones = $ialchan(%host,$chan,0), %clones.found = yes
         while (%y <= %clones) {
           var %nick = $gettok($ialchan(%host,$chan,%y),1,33)
           var %clone.nicks = $iif(%clone.nicks,%clone.nicks &) %nick
           inc %y
         }
         msg $chan [Clones Detected] %clone.nicks @ $gettok(%host,2,64)
         var %clone.hosts = $addtok(%clone.hosts,%host,44)
         unset %clone.nicks
       }
     }
     inc %x
   } 
   if (!%clones.found) echo 10 -a No clones found
 }
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=19
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron